بیشتر

    فیناند یک مرجع مالی و آموزشی برای بازارهای مالی است که با هدف ارتقاء دانش مالی، آموزش‌های مالی و اخبار بازارها توسعه یافته است.

    این وبسایت در بخش‌های مختلف مثل بازارهای جهانی، بازار سهام، رمزارزها و … فعالیت می‌کند و اخبار و آموزش‌های موازی را پوشش می‌دهد.

    فیناند شامل قسمت‌های مختلفی مثل آموزش، اخبار و نحلیل‌های هفتگی می‌باشد که هیچ یک از نوشته‌های ایم وبسایت پیشنهاد مالی حساب نمی‌شود و هرگونه معامله‌ای برپایه مطالب این وبسایت برعهده خود معامله‌گران می‌باشد.

    درباره ما